Syekh Anom Sidakarsa, Pendakwah Islam di Kebumen Selatan

Syekh Anom Sidakarsa merupakan keturunan dari Raden Fatah Kerajaan Demak. Syekh Anom Sidakarsa bersama di Jawa Tengah bagian selatan. Syekh Anom Sidakarsa memiliki andil besar dalam penyebaran islam di Kota Kebumen dan sekitarnya. Menurut Muhyidin, Juru Kunci Makam, Silsilah beliau bersambung juga dengan Kerajaan Majapahit....

Syarah Al-Hikam KH.Sholeh Darat: Menyandarkan Semuanya Kepada Allah, Bukan Amalan

Salah satu karya dari sang maha guru ulama besar Nusantara, KH. Sholeh Darat adalah syarah Al-Hikam. Kitab yang sangat populer di kalangan para sufi ini merupaka karya dari Syekh Ibnu Athoillah dari Alexandria Mesir. Meskipun semula berupa bait ringkas, namun memuat makna yang dalam....

Tulisan Tangan Syaikh Muhammad Shâlih al-Yamânî (Makkah) untuk KH. Soleh Lateng (Banyuwangi)

Oleh A Ginanjar Sya'ban ----------------- Berikut ini adalah tulisan tangan dari Syaikh Muhammad Shâlih b. Sa’îd al-Yamânî (w. 1964), salah satu ulama Makkah pada awal abad ke-20 M, mengemukakan penghadiahan kitab “al-Asybâh wa al-Nazhâir” (karangan al-Imâm al-Suyûthî) dari beliau untuk KH. Soleh Lateng Banyuwangi, salah satu...

Cap Milik Syaikh Abdullah b. Abdul Aziz Basyaiban Surabaya dan Ulama-Ulama Surabaya Lainnya di Makkah

A. Ginanjar Sya'ban ------------------------------------ Berikut ini adalah cap atas nama Syaikh Abdullah b. Abdul Aziz Basyaiban Surabaya. Tertulis dalam cap berbentuk bingkai persegi delapan panjang itu dengan jenis aksara Arab (khath) fârisî: عبد الله بن عبد العزيز باشيبان سرباي (‘Abdullâh bin ‘Abd al-‘Azîz Bâsyaibân Surabâya) Saya mendapatkan gambar cap...

Masjid Gedhe Mataram, Kotagede (Yogyakarta)

Oleh A Ginanjar Sya'ban Salah satu bangunan yang masih tersisa dari masa Kesultanan Mataram Islam (1588–1681 M). Didirikan oleh penguasa pertama Kesultanan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senapati (ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah kang Jumeneng ing Tanah Jawa) sekitar tahun 1589. Sang Panembahan sendiri wafat pada tahun...

KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM MASA KEKHILAFAHAN UTSMANI DAN PEWARISNYA DI NUSANTARA

Oleh: A Ginanjar Sya'ban Berikut ini adalah judul-judul kitab yang menjadi acuan kurikulum pendidikan di institusi-institusi pendidikan Islam pada masa kekhilafahan Utsmani. Sebagaimana dimaklumkan sejarah, bahwa corak keberislaman kekhilafahan Utsmani adalah Aswaja (Ahlus Sunnah wal Jama’ah), di mana dalam teologi (ilmu kalam) merujuk kepada madzhab...

Manuskrip Kesultanan Ternate Zaman Wali Sanga (928 H/ 1522 M)

Oleh : A Ginanjar Sya'ban #Arsip-Arsip Sejarah Islam Nusantara Zaman Wali Sanga (928 H/ 1522 M)# Ini adalah salah satu dari sekian arsip sejarah Islam (di) Nusantara yang berasal dari zaman Wali Sanga. Dokumen ini berupa manuskrip sepucuk surat yang dikirim oleh Pangeran Abu Hayat dari...

SULUK LINGLUNG : Ngaji Laku Kepada Sunan Kalijaga

Oleh : Ali M. Abdillah* Teks Suluk Linglung Birahi ananireku Aranira Allah jati Tanana kalih tetiga Sapa wruha yen wus dadi Ingsun weruh pesti nora Ngrani namanireki Sipat jamal ta punika Ingkang kinen angarani Pepakane ana ika Akon ngarani puniki Iya Allah angandika Maring Muhammad kang kekasih Yen tanana sira iku Ingsung tanana ngarani Mung sira ngarani ing wang Dene...

Kiai Ageng Muhammad Besari dan Pesantren Tegalsari Ponorogo: Mensenyawakan Santri dan Ksatria

Tlatah Tegalsari menjadi saksi sejarah kebesaran ulama Nusantara bernama Kiai Ageng Muhammad Besari. Masjid Tegalsari dengan arsitektur jawa memliki 36 tiang, yang mengandung arti jumlah wali / wali songo. Masjid Tegalsari berada di RT. 01, RW. 01, Dukuh Gendol, Desa Tegalsari Kecamatan Jetis, Kabupaten...

Manuskrip Kitab Maulid Barzanji yang Kaya Iluminasi dari Maluku Tengah

Oleh A Ginanjar Sya'ban ( Direktur INC) --------------------------------- Ketika saya mengunjungi masjid tua di kampung Wapauwe di Maluku Tengah (berdiri pada tahun 1414 M) pada pertengahan bulan Agustus 2018 lalu, saya juga berkesempatan untuk mengunjungi rumah bapak Husain Hatuwe yang letaknya tak jauh dari masjid tersebut. Bapak...

Terbaru