Syaikh Rifa’ah Thahthawi, Manuskrip dan Kebangkitan Peradaban Islam di Nusantara

Jakarta, jaringansantri.com - Salah satu tokoh pionir kebangkitan pemikiran arab modern, namanya Syaikh Rifa'ah Badawi Rafi al- Thahhtawi. Dalam sejarah pemikiran Islam modern pasti mengenal nama ini. Ia menggelorakan kebangkitan pemikiran Arab Islam modern dengan berkaca pada kebangkitan Eropa masa Renaisans. Rifa'ah Thahthawi berkata dalam...

Cap Milik Syaikh Abdullah b. Abdul Aziz Basyaiban Surabaya dan Ulama-Ulama Surabaya Lainnya di Makkah

A. Ginanjar Sya'ban ------------------------------------ Berikut ini adalah cap atas nama Syaikh Abdullah b. Abdul Aziz Basyaiban Surabaya. Tertulis dalam cap berbentuk bingkai persegi delapan panjang itu dengan jenis aksara Arab (khath) fârisî: عبد الله بن عبد العزيز باشيبان سرباي (‘Abdullâh bin ‘Abd al-‘Azîz Bâsyaibân Surabâya) Saya mendapatkan gambar cap...

Islam Nusantara: Strategi Melawan Globalisasi

oleh K Ng H Agus Sunyoto Di tengah hiruk perdebatan pro dan kontra seputar isu Islam Nusantara, Johnson beserta Anshory, Ndemo, Husni, Anang, Dony, dan Daitya yang baru kembali dari arena Muktamar NU ke-33 di Jombang buru-buru menghadap Guru Sufi usai sholat Subuh. Dengan meluap-luap,...

SULUK LINGLUNG : Ngaji Laku Kepada Sunan Kalijaga

Oleh : Ali M. Abdillah* Teks Suluk Linglung Birahi ananireku Aranira Allah jati Tanana kalih tetiga Sapa wruha yen wus dadi Ingsun weruh pesti nora Ngrani namanireki Sipat jamal ta punika Ingkang kinen angarani Pepakane ana ika Akon ngarani puniki Iya Allah angandika Maring Muhammad kang kekasih Yen tanana sira iku Ingsung tanana ngarani Mung sira ngarani ing wang Dene...

Arsip Belanda dan Kajian Islam Nusantara

Oleh: Johan Wahyudi* Pendahuluan Sejarah Islam Nusantara merupakan kepingan masa lalu dari banyak kepingan yang membangun sejarah Indonesia. Periodesasi sejarah Islam Nusantara masih kerap diperdebatkan, apakah sejak orang atau golongan pertama memeluk Islam, ataukah ditentukan melalui tumbuhnya suatu peradaban, seperti kerajaan. Masing-masing pihak mempunyai alasan yang...

Tulisan Tangan Syaikh Muhammad Shâlih al-Yamânî (Makkah) untuk KH. Soleh Lateng (Banyuwangi)

Oleh A Ginanjar Sya'ban ----------------- Berikut ini adalah tulisan tangan dari Syaikh Muhammad Shâlih b. Sa’îd al-Yamânî (w. 1964), salah satu ulama Makkah pada awal abad ke-20 M, mengemukakan penghadiahan kitab “al-Asybâh wa al-Nazhâir” (karangan al-Imâm al-Suyûthî) dari beliau untuk KH. Soleh Lateng Banyuwangi, salah satu...

BAGAIMANA NASIB APARTEMEN MILIK SYAIKH NAWAWI BANTEN DI MAKKAH KINI?

Oleh: A. Ginanjar Sya'ban Ini adalah foto ‘imârah (apartemen) milik Syaikh Nawawi Banten yang terletak di Distrik Syi’ib Ali, Makkah. Jarak antara apartemen tersebut dengan Masjidil Haram hanya sekitar 500 meter saja. Foto ini terdapat dalam buku “Sejarah Pujangga Islam: Syech Nawawi Albanteni” karya Sayyid...

Kembangkan Kajian Manuskrip, Ini Kebijakan Menag Lukman Hakim Saifuddin

Jakarta, jaringansantri.com - Kementerian Agama RI saat ini sedang mempersiapkan program untuk mengembangkan kajian dan penelitian manuskrip Nusantara. Hal ini sampaikan oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam Kajian Islam Nusantara Center (INC) di Rumah Dinas Menteri Agama, Widyacandra, Jakarta, Sabtu (07/04). Lukman Hakim...

DITEMUKAN! Kitab Karya Syaikh Abdul Karim al Bantani dan Syaikh Ibrahim Brumbung Demak tentang TQN

# Arsip-Arsip Sejarah Islam Nusantara yang Terlupakan Oleh A Ginanjar Sya'ban ------------------------------------------- Ini adalah sampul kitab berjudul “Risâlah Silsilah al-Tharîqatain al-Qâdiriyyah wa al-Naqsyabandiyyah” karangan Syaikh Abdul Karim Banten (Syaikh ‘Abd al-Karîm al-Jâwî al-Makkî) dan Syaikh Ibrahim Brumbung (Mranggen, Demak, Jawa Tengah). Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan...

Stempel Orientalis Inggris Claudius James Rich (1787-1821 M) dan Kasidah Pujian Nabi

Oleh: A Ginanjar Sya'ban (Direktur Islam Nusantara Center) بلغ العلا بكماله # كشف الدجي بجماله حسنت جميع خصاله # صلوا عليه وآله Itulah petikan kasihdah pujian atas Kanjeng Nabi Muhammad yang terdapat dalam stempel pribadi seorang orientalis besar dari Inggris, Claudius James Rich. Claudius James Rich tercatat sebagai...

Terbaru