Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran dilahirkan di kota Jakarta, pada  hari  Senin,  7  Juli 1969 bertepatan  22   Rabiul  Tsani   1389   H,   dari orang  tua  yang  masih  keturunan Imam Hussein    bin   Ali   RA.   Habib    Ahyad    bin Abdullah Banahsan as-Sakran  mempunyai penampilan  fisik   layaknya  orang   Indonesia pada  umumnya: kulit sawo matang  dan berperawakan  sedang   sehingga   bagi   orang yang  belum  mengenalnya  tidak  akan menyangka   bahwa     ia    adalah    keturunan bangsa    Arab   yang   nasabnya  bersambung sampai   dengan  Rasulullah  SAW.  Intonasi  suaranya  sedikit  berat   sehingga menambah kewibawaannya ketika berbicara.

Sebagai   habib   yang   tergolong  muda,   pengaruh  Habib   Ahyad   bin Abdullah Banahsan as-Sakran  di Jakarta, terutama bagi umat Islam di bilangan Pondok   Bambu,   Jakarta   Timur  sangat   kentara.   Pada   perayaan  Peringatan Maulid  Nabi  Muhammad  SAW  tingkat  nasional  pada   Jumat,   (8/11/2019) malam di Istana Negara  Jakarta, ia didapuk  sebagai  pembaca doa  pada  akhir acara.

Para  habaib   berpengaruh, kiai,  ustaz,  dan  ribuan  umat  Islam selalu menghadiri  undangan Habib  Ahyad  bin Abdullah Banahsan as-Sakran  dalam perayaan Maulid Nabi yang rutin digelar di Ma’had Al-Abidin saban  tahun.  Hal ini  menunjukkan  ketokohan  beliau  di  kalangan  para   habaib   dan   ulama maupun di kalangan umat Islam di Jakarta.

Habib  Ahyad  bin Abdullah Banahsan as-Sakran  secara  rutin menulis catatan-catatan  pendek    berisi   renungan  dan   pemikiran-pemikiran  dalam berbagai  persoalan kontekstual, khususnya  terkait dengan dakwah  Islam, pandangan  akhlak  dan  tasawuf,  politik  kekinian,  motivasi  keagamaan, dan topik-topik  aktual lainnya di halaman Facebook  al-Habib Ahyad Banahsan as- Sakran.  Sampai  dengan November  2019, ia telah menulis percikan kalam yang ke-602.

Habib  Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran  tampak  begitu telaten mengasuh halaman  Facebooknya yang  dibuat  sejak  29  Juli  2010,  dan  kini telah diikuti oleh lebih dari 77.000  orang.  Ia pun tak sungkan  untuk menjawab semua  tanggapan dan  pertanyaan umat  yang bertanya di dinding halamannya dengan   memaparkan   pandangan   yang    terbuka,    rasional,    logis,    serta menenggang perbedaan pendapat.

Nasab

Habib  Ahyad  bin Abdullah bin Umar bin Utsman  bin Muhammad bin Ahmad  bin Hamid  bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar bin Ali bin Umar bin Hasan  bin Ali bin Abu Bakar as-Sakran  bin Abdurrahman as-Segaf bin   bin Muhammad Maula Addawilah  bin Ali bin Alwi Ghuyur  bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali’ Qasam  bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad  Muhajir bin Isa Rumi bin Muhammad Naqib  bin Ali al-Uraidhi  bin Jakfar  Sadiq  bin Muhammad Baqir bin  Ali Zainal  Abidin  bin  Sayyidina   Husein   bin  Fathimah  Az-Zahra  binti Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Ibunya  adalah  yang  mulia  Syarifah  Husna  binti Ahmad  bin  Utsman Banahsan.

Guru-guru   Habib   Ahyad   bin   Abdullah   Banahsan  as-Sakran    dari kalangan habaib  Jakarta, antara  lain   Habib Umar bin Utsman Bahahsan (kakeknya), Habib Abdulllah bin Umar bin Utsman Banahsan (abahnya),   Habib Fadhil bin Umar Banahsan (pamannya), Habib Syech bin Ali al-Jufri, Habib Hamid bin Abdullah al-Kaff, dan Syekhah  Salamah binti Shaleh. Guru-guru   Habib   Ahyad   bin   Abdullah   Banahsan  as-Sakran    dari kalangan ulama Jakarta, antara  lain Ustaz Abdullah, Ustaz H. Sanusi, Ustaz H. Musa, KH. Syafii Hadzami, KH. Munzir Tamam, KH. Saifuddin Amsir, KH. Rodhi Sholeh, dan Dr. KH. M. Luqman  Hakim

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran  tidak menempuh pendidikan agama  secara formal. Pendidikan dasarnya dilalui di SD Perguruan Rakyat   V,  Pondok    Bambu,    Jakarta    Timur   (1976-1982).   Setelah   itu   ia menempuh jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 51 Jakarta  Timur (1982-1985).  Pendidikannya  di  jenjang  menengah atas  dilalui  di  SMAN 12 Duren   Sawit,   Jakarta    Timur   (1985-1988).  Selepas   SMA,  ia   menempuh pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jurusan Peternakan. Ia pun resmi menyandang gelar insinyur (Ir.) pada  tahun  1993.

Habib  Abdullah bin  Umar  bin  Utsman  Banahsan tampaknya mempunyai  alasan  tersendiri  sehingga   tidak  memberikan  pendidikan  Islam secara   formal,  terutama  pada   jenjang   sekolah  dasar.   Habib   Ahyad   bin Abdullah  Banahsan  as-Sakran   mengenang abahnya  suatu  kali  mengatakan bahwa   anak-anaknya  harus   sekolah  sampai   jenjang   perguruan  tinggi  agar jangan  sampai  seperti  dirinya  yang  tak  sampai  lulus jenjang  sekolah dasar. Karena  itulah, semua  adik  Habib  Ahyad  bin  Abdullah Banahsan as-Sakran, mulai dari  Sayyid  Kamil, Syarifah  ‘Abidah, Syarifah Mahmudah, dan  Sayyid Syafiq, semuanya mendapatkan pendidikan sampai  jenjang  perguruan tinggi. Bahkan Sayyid Kamil sampai melanjutkan ke jenjang doktoral di Jerman.

Sekalipun Habib Abdullah bin Umar bin Utsman Banahsan tidak memberikan sekolah formal keagamaan kepada anak-anaknya, namun  secara nonformal pendidikan dan  pengajaran Islam telah ditanamkan kepada anak- anaknya sejak kecil. Karena  itulah, selagi bersekolah di sekolah umum,  Habib Ahyad   bin   Abdullah   Banahsan   as-Sakran    cukup   intensif   mendapatkan pelajaran  ilmu-ilmu keislaman di Ma’had Al-Abidin.

Sebelum  menginjak usia sekolah dasar, Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran  telah diajari ilmu al-Qur’an. Ia mengaji  al-Qur’an kepada kakek dan abahnya, juga seorang  guru perempuan. Ia mengaji al-Qur’an ketika kecil kepada kakeknya,   Habib  Umar  bin  Utsman  Banahsan.  Selain  kepada kakeknya,  ia juga mengaji  al-Qur’an kepada  seorang  guru  perempuan, yakni Syekhah  Salamah binti Shaleh.

Habib  Ahyad  bin  Abdullah  Banahsan  as-Sakran   mempelajari   kitab- kitab   standar   yang   diajarkan   di  pesantren  maupun  madrasah  tradisional kepada abahnya, Habib Abdullah bin Umar bin Utsman Banahsan. Kitab-kitab yang  dipelajari  dari  abahnya, antara  lain, al-Jurumiyah,  Mukhtashar  Jiddan, Kafrawi,  Kaylani,  Kasyifat  as-Saja,  Kifayat  al-Awam.   Selain  itu,  pamannya Habib   Fadhil   bin   Umar   Banahsan,   juga   turut   andil   memupuk  gairah keilmuannya dengan mengajarkan berbagai  kitab Maulid, Safinat an-Naja, dan juga AI-Quran.

Habib  Ahyad  bin Abdullah Banahsan as-Sakran  juga mengaji  kepada para guru di Betawi yang biasa disebut dengan kalangan akhwal (para paman). Ia mengaku  mengaji Kitab Sifat Dua Puluh, Irsyad al-Anam, Adab al-Insan, dan kitab lainnya kepada Ustaz H. Sanusi dan Ustaz H. Musa. Ia juga mengaji  Fath al-Qarib, Fath al-Majid, dan Ibnu Aqil kepada Ustaz H. Abdullah.

Setelah  agak  besar,  ia menimba ilmu kepada para  habib  dan  ulama besar  Betawi,  antara  lain, K.H. Mundzir Tamam  dengan materi  kajian  kitab Shafwat at-Tafasir dan Asybah wa an-Nazhair. Ia juga mengaji kitab Qaidah al- Asasiyah dan  Tarikh Ibnu Hisyam  kepada Habib  Hamid  bin Abdullah al-Kaff, pendiri Pondok  Pesantren al-Hamid, Pondok  Ranggon.

Selama  empat  tahun  antara  tahun  1996-2000, ia mengaji banyak  kitab kepada K.H.  Rodhi  Sholeh,  ulama  sepuh  yang  pernah   menjadi  Wakil Rais Aam/mustasyar Pengurus  Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). K.H. Rodhi Sholeh juga  merupakan ipar  K.H. M.A. Sahal Mahfudh,  mantan Rais  Aam  PBNU. Kitab-kitab yang dikajinya kepada K.H. Rodhi Sholeh, antara  lain, al-Manhalul- Lathif, Adab  al-Alim wa al-Muta`allim,  Lathaif al-Isyarah, Lubb  al-Ushul, dan Faraid al-Bahiyyah.

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran  juga selalu menghadiri majlis Habib  Syech bin Ali al-Jufri sejak tahun  1983  yang memang  mendapat jadwal mengajar  di Ma’had Al-Abidin. Kitab yang  dikaji adalah Riyadh  ash- Shalihin. Ia juga  sempat  mengaji  kepada Abuya  K.H. Drs. Saifuddin  Amsir. Darinya ia mempelajari  beberapa kitab, antara  lain, Ushul al-Fiqh al-Islami dan Qawa’id al-Lughah al-‘Arabiyyah.

Habib  Ahyad  bin Abdullah Banahsan as-Sakran  juga  tak ketinggalan mengikuti  pengajian pasaran saban  Ramadhan yang  diajar  oleh Abuya  K.H. Syafi’i Hadzami  semasa  hidupnya. Abuya K.H. Syafi’i Hadzami  adalah ulama besar   Jakarta   di  masanya  yang   sangat   disegani   baik  di  kalangan  habaib  maupun kiai dan ustaz di Betawi.Pada kesempatan ini, ia membaca kitab Idhah al-Mubham  dan Jauhar al-Maknun.

Selain itu, Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran  juga sempat menimba  ilmu  kepada  Dr.  K.H.  M.  Luqman   Hakim,   pendiri   Sufi  Center Jakarta. Darinya  ia  mempelajari  kitab  al-Hikam  berikut  ta’liq-nya,  Iqazh al- Himam  bi Ta’liq al-Hikam.

Habib   Ahyad   bin  Abdullah  Banahsan  as-Sakran   masih   sangat   terkenang dengan kegigihan abahnya yang mengantarkannya pulang-pergi Jakarta-Bogor saat  ia menapaki jenjang  kuliah di IPB. Semua  itu dilakukan  abahnya demi memastikan anaknya mendapatkan pendidikan tinggi agar tidak seperti dirinya yang tak lulus sekolah dasar.

Habib  Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran  juga mengingat  Ustaz H.   Abdullah   yang    selalu   menomorsatukan   dirinya    sebagai    murid.    Ia menuturkan  bahwa   Ustaz  H.  Abdullah  dipastikan   akan  meminta   muridnya yang  lain  setop  mengaji  jika ia datang  mengaji.  Tinggallah  ia bersama sang guru mengaji secara khusus berdua  saja.

Ustaz H.  Abdullah juga  dikesankan oleh Habib  Ahyad  bin  Abdullah Banahsan as-Sakran   sangat  menghormati Ahlul  Bait.  Sang  guru  tak  pernah mau   menjadi   imam   jika  makmumnya  adalah  Habib   Ahyad   bin  Abdullah Banahsan as-Sakran.

Lain  lagi dengan K.H. Rodhi  Sholeh yang  tinggal di  Pondok  Gede. Habib  Ahyad  bin  Abdullah Banahsan as-Sakran   mengenang, selama  empat tahun  mengaji  kepada K.H. Rodhi  Sholeh, ia  selalu diterima  kapan  pun  di kediamannya maupun di majlis taklim miliknya. Pengajian  dengan K.H. Rodhi Sholeh kerap  berlangsung lama, bisa sejak Subuh  sampai  Zuhur tiba. Kadang- kadang,   Habib   Ahyad   bin  Abdullah  Banahsan  as-Sakran   mengaku   baru sempat   datang   pagi,  agak   siang,  bahkan   sore,  pun  demikian   K.H.  Rodhi Sholeh tak pernah  menampiknya untuk memberikan pengajaran. Bahkan,  K.H. Rodhi Sholeh masih mau mengajari meskipun dalam keadaan sakit yang membuatnya  harus   terbaring   di  tempat   tidur  di  kamarnya.  Fase  mengaji dengan ulama  sekaliber  K.H. Rodhi Sholeh dianggap  oleh bagi Habib  Ahyad bin Abdullah  Banahsan as-Sakran  sebagai  fase  “pengalusan dalam  membaca kitab”.

Sosok Habib Hamid  bin Abdullah al-Kaff diakui oleh Habib  Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran  banyak  memberi  pengaruh kepadanya dalam mengenal ilmu-ilmu ulumul hadis.

Habib  Ahyad  bin  Abdullah Banahsan  as-Sakran   mengaku   menaruh rasa takzim yang sama  kepada semua  guru yang ilmunya pernah  ia timba dari mereka.  Kesemuanya diakuinya  memberikan peran  dan  kenangan mendalam dalam  hidupnya dan  membentuk  sikap  dan  karakternya dalam berdakwah. Saat  didesak  guru mana  yang paling meninggalkan kesan  mendalam baginya, ia  sempat   menolak  untuk   menggunggulkan  satu   dengan  lainnya.  Setelah didesak  kembali, ia mengatakan bahwa  terus terang  gojlokan abahnya paling banyak  membantu dirinya sehingga menjadi seperti yang sekarang ini.

Ala   kulli   hal,   Habib    Ahyad   bin   Abdullah   Banahsan   as-Sakran mengatakan bahwa   setiap  guru  memberikan  kesan  dan  wejangan   maupun pesan  yang dapat  dijadikan  pegangan pada  fase hidup  tertentu.  Ia mengingat betul nasihat kakeknya,  Habib Umar bin Utsman Banahsan, yang mengatakan, “Mengaji  itu untuk  mengetahui bahwa  kita bodoh.” Maksudnya,  mengaji  itu untuk  mengetahui  kebodohan dalam  diri  seseorang.  Semakin   pintar,  maka seseorang  akan semakin tahu bahwa dirinya bodoh.

Aktivitas

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran  dikenal sebagai  ulama yang dekat  dengan kalangan muda.  Hal ini tak terlepas dari gaya dakwahnya yang    memang     sengaja    dikemas    untuk    merangkul    anak-anak   muda. Menurutnya  anak-anak muda  lebih mudah dibentuk  daripada orang-orang tua yang masih jauh dari dakwah.

Habib  Ahyad  bin  Abdullah  Banahsan  as-Sakran   tetap  meneruskan tradisi  yang   dimulai  abah   dan   kakeknya   dengan  menggelar   taklim-taklim halaqah di Ma’had Al-Abidin (lantai dasar  Masjid Al-Abidin). Setiap  halawah menyajikan  berbagai  pelajaran  yang dibina  oleh para  guru yang dapat  diikuti oleh khalayak umum.

Sistem halaqah menurutnya punya  kelebihan.  Dengannya setiap murid/santri  yang  mengaji  bias  langsung mengamalkan apa  yang  didapatnya dengan mengikuti  shalat  berjamaah,  mengikuti  maulid,  atau  berdzikir.  Jadi, pelajaran   yang  didapat   langsung disusul  dengan   praktiknya.  Apalagi  materi pelajaran   halaqah  yang   ada   di  Ma’had  Al-Abidin  juga  tak  kalah  dengan pelajaran-pelajaran   yang   biasa   didapatkan   oleh   para    santri   di   pondok pesantren.

Habib   Ahyad   bin  Abdullah  Banahsan  as-Sakran   juga   mengemas dakwah  Islam dengan cara yang disukai anak  muda  selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama  Islam. Misalnya, ia mengadakan kompetisi sepakbola antarmajlis, atau melakukan kemah remaja,  dan kegiatan lainnya yang dimaksudkan agar anak-anak muda terputus dengan pengaruh yang negatif.

Dengan   pendekatan  dakwahnya yang  tegas  (tidak  lunak  juga  tidak keras),  umat  Islam yang  ada  di kawasan  Sawah  Besar  (Pondok  Bambu)  dan sekitarnya   cukup  terwarnai   dengan  sepak   terjang   dakwah   yang  dilakukan Habib  Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran. Suatu  kali memang  ada  yang menganggap caranya   berdakwah terlampau keras.  Hal  ini dikaitkan  dengan sepak  terjangnya   di  tahun  2000-an awal  dalam  memberantas  kemaksiatan. Biasanya   ia  langsung  mendatangi  dan  memberi   peringatan kepada  pemilik tempat-tempat hiburan  malam agar lebih menyayangi anak-anak mereka (generasi  mendatang) daripada membuka tempat  seperti itu. Upaya ini kadang mendapat perlawanan para preman  yang menjaga  tempat-tempat tersebut.

Cara-cara seperti  itu secara  terukur  dilakukan  oleh Habib  Ahyad  bin Abdullah Banahsan  as-Sakran. Buktinya  ia hanya   turun  jika dirasa  perlu di wilayah-wilayah  yang  memang   diayominya.  Alhasil, di  sekitar  Sawah  Besar (Pondok  Bambu)  sulit ditemukan tempat  hiburan  malam karena  merasa  segan dengan sosok Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran.

Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan as-Sakran  bukan termasuk  tokoh yang  alergi dengan politik. Ia sempat  menjadi  kader  sebuah  partai,  meskipun kemudian keluar  untuk  sepenuhnya konsentrasi  di medan   dakwah.  Namun, sampai  sekarang  tak  jarang  dating  tawaran  kepadanya untuk  menjadi  calon anggota  legislatif.  Namun  belakangan tawaran-tawaran seperti  itu,  meskipun diming-imingi pula dengan janji akan diongkosi dalam pencalonan, selalu ditampiknya.  Ia  menganggap  akan  sulit  untuk  bersikap  adil  dan  berada di tengah-tengah jika sudah  masuk  dalam gerbong  suatu  kelompok  tertentu.  Ia hanya  menginginkan dapat  berdiri untuk dan di tengah  semua  golongan.

Menurutnya, pilihan  itu tak  selalu berujung  manis.  Saat  ramai-ramai perseteruan dua  kubu  yang  mengusung calon  masing-masing dalam  Pilpres 2019,  ia termasuk  orang  yang  dihantam sana-sini  karena  dianggap  tak tegas denga  tak memihak  kepada kubu mana  pun.  Sikap ini pula yang dipegangnya dalam  berdakwah  sehingga  dalam  saat  yang  bersamaan  ia  tetap  menaruh hormat  dan  takzim  yang  besar  kepada ulama maupun habaib   yang  sangat tegas dalam berdakwah maupun yang menempuh jalan dakwah  lebih lembut.

“Biar saja  semua  berjalan, karena  dua-duanya perlu. Kadang-kadang umat   memerlukan  figur  yang  tegas  tanpa   kompromi   seperti  Habib   Rizieq Syihab,  tapi  suatu  ketika  umat  juga  memerlukan tokoh  dengan pendekatan yang lembut dan toleran seperti Habib Alwi Syihab.”

Prinsip dakwah  tersebut  bagi Habib  Ahyad bin Abdullah Banahsan as- Sakran   tak  berhenti   di  ujung  lidah,  namun   terbukti  dengan  karya   nyata. Buktinya   sampai   sekarang   ia  tetap   dekat   dengan  semua   kalangan  yang keduanya masih berseteru  satu sama lain.

Referensi:

  1. Sya’roni as-Samfury,  “Muda Berwibawa;  Sosok Al-Habib Ahyad Banahsan Ponpes. Al-Abidin” (http://www.muslimedianews.com/2014/02/muda- berwibawa-sosok-al-habib-ahyad.html)
  2.  “Sayid  Ahyad  Banahsan Nekat  Memberantas Maksiat”  (Laporan   Majalah
  3. Alkisah, No. 02/Tahun IV/16-29 Januari  2006).
  4.  “Habib   Ahyad   bin   Abdullah   Banahsan  Tegar   Memberantas  Munkar”(Laporan  Majalah Alkisah, No. 18/Tahun XI/2-15 September 20013).
  5. “Habib   Ahyad   bin   Abdullah   Banahsan   Mempertemukan  para   Tokoh Habaib”  (Laporan  Majalah Alkisah, No.03/Tahun XII/3-16 Februari 2014).

Sumber :  Buku 27  HABAIB  BERPENGARUH DI BETAWI: Kajian Karya  Intelektual dan Karya  Sosial Habaib Betawi dari  Abad ke-17 hingga Abad ke-21, Editor:  H. Rakhmad Zailani  Kiki, S.Ag, MM, diterbitkan oleh :  JAKARTA ISLAMIC CENTRES . [Periset : Andriyansyah, S.Th.I]

No responses yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *