Jurnal Pegon Vol 8 Isue 02 2022

Pesantren
Manuskrip dan Ulama Nusantara

Jejak ulama Nusantara dapat ditelusuri melalui warisan yang ditinggalkan. Warisan tersebut masih belum banyak dikaji dan diangkat ke permukaan, baik yang masih tersembunyi maupun sudah terlihat dengan jelas. Salah satu warisan tersebut adalan pesantren yang ditinggalkan, dan manuskrip yang masih tersimpan. Dari warisan-warisan tersebut, karakter dan corak pemikrian seorang ulama dapat diungkap dan dijadikan pelajaran.  Dengan berbekal warisan tersebut lah, karakter Islam Nusantara makin dapat dikenali dengam baik.  

Jejak Islam Nusantara
Pra Walisongo

Kajian rutin Islam Nusantar Center, jejak sejarah Islam di Nusantara