Ketika telah menjelaskan agak panjang biografi Hujjatul Islam, Imam Ghazali, Tajuddin al-Subki berkomentar;

“Maka tatkala keilmuan Imam Ghazali berada di puncak yang amat tinggi, maka orang yang ingin mengetahui kadar keilmuan beliau, harus memiliki akal yang sempurna. Selain memiliki akal yang sempurna, juga seharusnya orang itu memiliki kedekatan antara tingkatan keilmuan yang dimilikinya dan tingkatan keilmuan yang dimiliki Imam Ghazali. Maka, tidak ada yang mengetahui kadar keilmuan Imam Ghazali – setelah beliau – kecuali mengetahuinya dengan kadar ilmu yang dimilikinya, bukan dengan kadar ilmu yang ada pada Imam Ghazali.”

Kemudian beliau mengutip dauh abahnya, Taqiyuddin al-Subki.

“Seseorang tidak akan mengetahui kadar keilmuan seseorang kecuali orang yang menyamainya dalam tingkatan keilmuannya dan senantiasa berkumpul bersamanya. Itu pun, kadar yang diketahui dari kadar keilmuan yang diberikan Allah kepadanya, bukan dari kadar seseorang tersebut.”

Taj al-Subki meneruskan kutipan dari abahnya

“Tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti kadar baginda nabi Muhammad saw. kecuali Allah. Orang-orang mengetahui Rasulullah dengan kadar yang dimilikinya. Orang yang paling mengetahui kadar baginda Nabi adalah sidna Abu Bakar al-Siddiq, sebab beliau (di kalangan ahlussunnah) adalah orang paling mulia sejak Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar pun mengetahui kadar baginda Nabi dengan kapabilitas yang ada dalam diri beliau. Kadar keilmuan beliau tidak mampu mencakup seluruh kadar yang ada pada Rasulullah. Yang mampu mancakup keseluruhan adalah ilmu Allah swt.”

Qultu; Qiyaskan apa yang diungkapkan oleh Imam Taqiyuddin al-Subki. Orang yang ingin mengetahui kadar syaikh Rais Ibnu Sina – dengan syarat yang dikatakan Taqiyuddin al-Subki – tentu harus menyamai beliau dalam tingkat keilmuan beliau. Tentu orang itu – jika ingin mengatahui kadar beliau – harus mengetahui dan memahami kitab-kitab yang telah dibaca syaikh Rais Ibnu Sina. Juga menempuh cara belajar beliau; gak pernah tidur setiap malam selama bertahun-tahun, siangnya dipakai untuk ilmu. Selama tiga tahunan menghafal berjilid-jilid mukjam Arab. Barangkali orang bisa saja – meski mustahil secara adat – mengikuti secara persis apa yang dibaca oleh Ibnu Sina dan menapaki cara beliau. Akan tetapi yang tidak bisa didapat adalah futuh yang Allah berikan kepada beliau, karena itu murni beasiswa dari Allah.

Demikian juga bisa kita qiyaskan ke masyaikh-masyaikh yang lain. Orang yang ingin mengetahui kadar syaikh Ahmad Thayyib, ya harus mengetahui apa yang beliau pelajari selama puluhan tahun, baik masa beliau di al-Azhar atau ketika di Perancis. Orang yang ingin mengetahui kadar syaikh Ali Jumah, seharusnya membaca puluhan ribu judul buku beserta isinya yang telah beliau baca dengan baik dan menempuh cara belajar beliau. Ketika saya mewawancarai syaikh Fathi Hijazi tentang syaikh Abdul Halim Mahmud, beliau mengatakan:

“Tidak ada yang mengetahui kadar syaikh Abul Halim Mahmud kecuali Allah swt. Kadar kita hanya mengetahui dari karya-karya beliau dan cerita-cerita tentang beliau.”

O, alangkah semutnya kita di hadapan beliau-beliau.

Salah satu nasehat yang berkesan yang disampaikan Habib Muhammad Quraish Shihab kepada para santri ketika hendak meninggalkan Bayt Alquran:

واتقوا الله ويعلمكم الله

فالتكلان على التوفيق

Madinatul Buuts, 19 Mei 2020

No responses yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *