Home Turats Dan KhazanahTurats Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, Ulama Haramain, dan Persoalan Menjual Ayam Kepada Cina di Nusantara