“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” (Q.S. Al-Baqarah: 197) […]
‎“Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta ‎perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.” (Q.S. An-Nahl: […]
‎”…Dan Dia bersamamu di mana pun kamu berada, dan Allah Maha ‎Melihat apapun yang kamu kerjakan” (Q.S. […]
Hari ini, Senin, 17 Agustus 2020, tepat 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia . Artinya, 75 tahun yang […]
Dalam balutan semangat HUT RI ke-75 ini, saya ingin sedikit mengurai makna kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kita, […]
Islam adalah agama yang lengkap, tidak bicara hanya tentang hukum melainkan juga tentang etika dan estetika. Salah […]
Ada ungkapan hikmah dalam bahasa Arab yang menyatakan, “Khair al-ashhabi man yadulluka ‘ala al-khairi” (Sebaik-baik sahabat adalah […]
Tak ada yang ingin sedih dan tak ada yang suka berada dalam kesedihan. Itu adalah teori dasarnya. […]
Dalam sebuah kitab diceritakan bahwa dijaman dahulu orang naik haji itu banyak sekali yang naik onta dengan […]
Dalam bahasa Inggris, kata ‘bahaya’ disebut dengan ‘Danger’, sedangkan kata ‘marah’ disebut dengan ‘Anger’. Dua kata terebut […]