Categories:

Oleh: A Ginanjar Sya’ban

Ini adalah amalan do’a dan dzikir yang diijazahkan oleh Syaikh Nawawi Banten kepada salah satu murid terdekatnya, yaitu Syaikh Syadzili b. Wasi’ Banten. Keduanya adalah ulama Nusantara asal Banten yang bermukim dan mengajar di Makkah hingga akhir hayat mereka.

Oleh Syaikh Syadzili b. Wasi’, amalan do’a dan dzikir tersebut kemudian diijazahkan kepada salah satu muridnya, yaitu KH. Syamsuddin dari Petir, Cibiuk, Pandeglang (Banten). Oleh KH. Syamsuddin Petir, amalan tersebut kemudian diijazahkan lagi kepada Sayyid Chaidar b. Hasan b. Shadaqah b. Zaini Dahlan dari Lasem, Rembang (Jawa Tengah).

Ijazah amalan do’a dan wirid ini ditulis dalam bahasa Arab (untuk kalimat do’a dan ayat al-Qur’an) dan juga bahasa Sunda aksara Arab (Sunda Pegon), dalam secarik kertas. Tertulis di sana:

بسم الله الرحمن الرحيم

اي وريدان تياف-تياف فووي دوجا لما كالي فائدهنا فع دي همفورا دوسنا جع فع دي همفورا جوسا اب رما (اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا)

جع اي صلوة كمالية تياف-تياف فووي دوجا سفوله كال تياف-نياف فووي جمعة سرتوس كال فعندك شيخ أحمد صاوي سها-سها نو مجا صلوة كمالية سكال سرف جع مجا صلوة نو سيجين سرتوس رب كال (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله)

جع اي فعندك سيدنا علي رضى الله عنه سها-سها جلم نو هنت جكر مك تولوي موت سميميه موت مجا اي كلمة اسوف كا سوركا (لا اله الا الله الجليم الكريم ) تلو كال (الحمد لله رب العالمين) تلو كال (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيئ قدير) تلو كال

جع اي دعاء وصية كعجع نبي ص م كا سيدنا معاد: هيه معاد اي دعاء تياف-تياف بعد صلاة فرض وجا كو مانيه تلو كال: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) جع اي اية قرآن تياف-تياف فووي دوجا سلافن كال (بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز)

جع اي اية قرآن سفيا كتلار بائي (بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) جع اي دووهن كعجع نبي صلى الله عليه وسلم سها-سها نو مجا تسبيح (سبحان الله وبحمده) سفووي سرتوس كال مك دي همفورا كو كستي الله دوسنا سنجان دوسنا سا بعبلاعن بوده لائوة سئرنا

(Ieu wiridan tiap-tiap poe diwaca lima kali. Paedahna pang dihampura dosana jeung pang dihampura dosa ibu ramana (اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا)

Jeung ieu Solawat Kamaliyah tiap-tiap poe diwaca sapuluh kali, tiap-tiap poe Jumaah saratus kali. Pengendika Syaikh Ahmad Sowi: saha-saha nu maca Solawat Kamaliyah sakali sarupa jeung maca solawat nu sejena saratus rebu kali (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله)

Jeung ieu pangendika Sayyidina Ali RA: saha-saha jalma nu henteu cageur maka tuluy maot samemeh maot maca ieu kalimah asup ka sorga (لا اله الا الله الجليم الكريم) tilu kali, (الحمد لله رب العالمين) tilu kali, (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيئ قدير) tilu kali.

Jeung ieu doa wasiat Kanjeng Nabi SAW ka Sayyidina Mu’ad: heh Mu’ad ieu doa tiap-tiap bakda solat fardu waca ku maneh tilu kali: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)

Jeung ieu ayat Qur’an tiap-tiap poe diwaca salapan kali (بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز)

Jeung ieu ayat Qur’an supaya katalar bae (بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا)

Jeung ieu dawuhna Kanjeng Nabi SAW: saha-saha anu maca tasbeh (سبحان الله وبحمده) sapoe saratus kali maka dihampura ku Gusti Allah dosana sanajan dosana sabingbilang budah laut seueurna.

*****
Ini wirid setiap hari dibaca lima kali. Faidahnya dapat diampuni dosa (pembacanya) dan diampuni juga dosa ibu dan bapaknya ()

Dan ini adalah Shalawat Kamaliyyah, setiap hari dibaca lima kali, setiap hari Jum’at dibaca seratus kali. Berkata Syaikh Ahmad Shawi: “barang siapa yang membaca Shalawat Kamaliyyah sekali, maka ia serupa dengan membaca shalawat yang lainnya seratus ribu kali” ()

Juga berkata Sayyidina Ali RA: “barang siapa yang sakit lalu meninggal, dan sebelum meninggal ia membaca kalimat ini, maka ia akan masuk surge, yaitu () tiga kali, () tiga kali, () tiga kali)

Dan ini do’a wasiat Kanjeng Nabi SAW kepada Sayyidina Mu’ad: wahai Mu’ad, ini do’a setiap bakda shalat fardu dibaca olehmu sebanyak tiga kali:

Dan ini ayat al-Qur’an setiap hari dibaca sembilan kali ()

Dan ini ayat al-Qur’an supaya kuat hapalan ()

Dan ini adalah sabda Kanjeng Nabi SAW: barang siapa yang membaca tasbih () seratus kali maka ia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, meski dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan

#####
Sayyid Chaidar Dahlan sendiri menerima ijazah ini dari KH. Syamsuddin Petir pada bulan Juli tahun 1975, yang mana pada saat itu KH. Syamsuddin Petir sudah berusia 95 tahun (berarti KH. Syamsuddin Petir lahir pada tahun 1880 M). Saat itu, Sayyid Chaidar Dahlan bertemu dengan KH. Syamsuddin Petir dan beberapa ulama tua Banten lainnya guna menggali informasi terkait sejarah hidup Syaikh Nawawi Banten dan jaringan murid-murid beliau di Banten.

Riset Sayyid Chaidar Dahlan tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1978 dan menjadi buku biografi Syaikh Nawawi Banten terlengkap pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu-Indonesia (berjudul “Sejarah Pujangga Islam: Syech Nawawi Albanteni Indonesia” dan diterbitkan oleh CV. Sarana Utama, Jakarta). Kopian ijâzah amalan do’a dan wirid di atas kemudian dimuat dalam buku tersebut.

Saya belum mendapatkan informasi berlebih terkait sosok KH. Syamsuddin Petir. Adapun Syaikh Syadzili b. Wasi’ Banten, biografi beliau termuat dalam kitab “Faidh al-Malik al-Wahhâb al-Muta’âlî” (hal. 1643) karya Syaikh ‘Abd al-Sattâr al-Dihlawî al-Makkî, ulama besar bidang hadits asal India yang berkarir di Makkah sekaligus salah satu murid Syaikh Nawawi Banten dan kawan Syaikh Syadilî b. Wasi’. Di sana diinformasikan bahwa beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 1290 Hijri (1873 Masehi). Di Makkah juga beliau tumbuh, belajar, mengajar, hingga wafat. Syaikh Syadzilî b. Wasi’ juga terhitung sebagai salah satu murid terdekat Syaikh Nawawi Banten dan juga kawan Syaikh Abdul Haq Banten (w. 1903 M), cucu dari Syaikh Nawawi Banten.

Sayyid Chaidar b. Hasan b. Shadaqah b. Zaini Dahlan sendiri merupakan keponakan dari Sayyid Abdullah b. Shadaqah b. Zaini Dahlan. Nama terakhir (Sayyid Abdullah Shadaqah Dahlan) adalah ulama besar Makkah dan imam syafi’iyyah di Masjidil Haram yang kemudian eksil ke Garut (Jawa Barat) pada tahun 1937-an hingga akhir hayatnya. Saudara beliau, yaitu Hasan b. Shadaqah b. Zaini Dahlan, juga ikut eksil ke Jawa, di mana beliau menetap di Lasem (Jawa Tengah). Keduanya (Sayyid Abdullah b. Shadaqah dan Sayyid Hasan b. Shadaqah) adalah keponakan dari Sayyid Ahmad b. Zaini Dahlan (w. 1885), mufti besar madzhab Syafi’i di Makkah sekaligus mahaguru ulama Nusantara di Tanah Suci. Salah satu murid terdekat Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah Syaikh Nawawi Banten dan Syaikh Abdul Karim Banten.

Pada tahun 1930-an, di Lasem ada banyak ulama besar yang juga pernah lama bermukim dan mengajar di Makkah, seperti KH. Ma’shum b. Ahmad Lasem (ayah KH. Ali Ma’shum Krapyak Yogyakarta), KH. Baidhowi b. Abdul Aziz Lasem, KH. Kholil Lasem (juru tulis Syaikh Mahfuzh Tremas semasa di Makkah), KH. Abdul Muhaimin b. Abdul Aziz Lasem (menantu KH. Hasyim Asy’ari, suami Nyai Choiriyyah Hasyim, sekaligus rektor Madrasah Dâr al-‘Ulûm al-Dîniyyah di Makkah).

Sayyid Chaidar Dahlan sendiri menikah dengan putri Sayyid Hamzah Syatha. Nama terakhir juga merupakan salah satu ulama Makkah yang eksil ke Sedan, Rembang (Jawa Tengah). Beliau merupakan kerabat dari Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha (Sayyid Bakri, w. 1889), pengarang kitab “I’ânah al-Thâlibîn ‘alâ Syarh Fath al-Mu’în” dan juga kawan dekat Syaikh Nawawi Banten.

Bogor, Safar 1440 Hijri (November 2018)
Alfaqir A. Ginanjar Sya’ban

One response

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *