Okey khilafah. Hipotesis saya adalah: ‘mana lebih dulu di usahakan, apakah Khilafah untuk menegakkan Syariat Islam atau […]
Dalam kitab kuning, syarat menjadi imam a’dzam atau khalifah salah satunya adalah harus berasal dari Quraisy. Hal […]
(Mungkinkah Ada Skenario “kudeta” Terselubung) Sudah hukum alam jika ada ambisi, obsebsi dan sudah menjadi halusinasi kemudian […]
Dulu dunia permidsosan tidak asing dengan nama  Nasruddin Joha propaganda ulung HTI. Narasi-narasi yang dibangun Joha tidak […]
Khilafah dalam perspektif teologis dan ijtihadiyah — Tidak ada korelasi antara Khilafah Nubuwah dengan khilafah ijtihadiyah versi […]
Minggu ini film jejak Khilafah di Nusantara diputar di kanal YouTube. Di film tersebut narasi yang dibangun […]
Pasca nobar film JEJAK KHILAFAH, para simpatisannya nampak gembira sekali dan merasa menang serta khilafah tinggal di […]
Belum selesai membaca buku “Kerajaan Islam Pertama di Jawa” karya De Graaf dan Pigeaud, apalagi baca “Babad […]
Bualan hoaks jumlah pengikut hingga merasa paling tahu agama dan menstempel siapa yang menentang gagasan khilafah HTI […]
Ada yang posting : “ Empat madzhab mewajibkan khilafah”…. Benarkah? Jawabannya adalah benar. Akan tetapi pertanyaannya tidak […]